12
آگوست

بیلبوردهای سطح شهر

بیلبوردها بیش از آنکه ابزار تبلیغاتی باشند، یک رسانه به حساب می‌آیند، رسانه ای بین هلدینگ ملاصدرا و مشتریان و مخاطبنش، رسانه‌ای که می‌تواند پیام خود را به مؤثرترین شکل ممکن به مخاطب خود منتقل کند
اینکه هر ثبتی ملاصدرا نیست، همواره در این راه قدم برداشته ایم که به اثبات برسانیم در حوزه خدمات ثبتی و حقوقی در جلب رضایت مشتری و تلاش برای آن از دیگران متمایز بوده ایم.

به بیان دیگر، رسانه‌ای که بتواند پیام خود را در مخاطبان درونی کند که به صورت دغدغه مند نیازسنجی، نیازسازی، نیازمندی و نیازشناسی آنان را به عهده دارد و آنها را به عکس العمل وادارد.
اگر از بزرگراه‌های سطح شهر کرج و تهران گذر کرده باشید، به طور حتم چشمتان به یکی از تابلوهای بزرگ تبلیغاتی هلدینگ ملاصدرا افتاده که در کنار بزرگراه‌ها خودنمایی می‌کنند.