• تلفن: 02632102000
  • مشاوران: 09129577306 پاینده   -  09129722582   پورمحمد  - 09120949833 -آزموده
  • ایمیل: mollasadra.k@gmail.com
  • ساعات کاری: 09:00 صبح الی 17:30 عصر

حمایت حقوقی از برند

حمایت حقوقی از برند

حمایت حقوقی ازبرند

وقتی برند و یا علامت تجاری در اداره مالکیت معنوی به ثبت برسد دارای حقوق و شرایطی قانونی می شود که در واقع خالق این برند می تواند از این حقوق بهره مند شود. برندی که ثبت می شود مورد حمایت قانون است و کسی اجازه سو استفاده و یا بهره برداری بدون مجوز از این برند را ندارد. هر گونه تقلید و کپی برداری و یا استفاده غیر مجاز از این برند ها می تواند برای خاطی تبعاتی سنگین به دنبال داشته باشد.

حقوق برند یا علامت تجاری را باید به دو بخش تقسیم کرد. حقوق مادی و حقوق معنوی.

برای مشاوره درباره حمایت حقوقی از برند کافیست تا فرم زیر را پر کنید

(مشاوران در کمتر از 24 ساعت با شما تماس می گیرند)

• حقوق مادی

حقوق مادی در واقع انحصار این برند در خصوص بهره بردای و دخل و تصرف و جابه جایی و هرگونه اعمال حقوقی در خصوص برند برای صاحب برند می باشد ولی این نوع حقوق دارای یک خصیصه مهم هستند و ان هم محدودیت زمانی است. یعنی اینکه در طول مدتی می توان از این حقوق بهره مند بود و با پایان این دوره این حقوق از دست خواهد رفت.

• حق استفاده و بهره برداری

اولین و مهم ترین حق مادی برند با علامت تجاری حق استفاده از برند می باشد. صاحب برند پس از ثبت برند می تواند از ان به نفع خود بهره برداری کند. در واقع مالک برند می تواند به هر شکل از این برند بر روی محصولات و خدمات در نظر گرفته شده که برند را در طبقات ان به ثبت رسانده استفاده کند. این موضوع منحصر به خود او بوده و کسی نمی تواند این حق را از او صلب کند.

• حق انتقال برند

صاحب برند می تواند در صورت صلاحدید و مطابق با قوانین و مقررات حقوقی خاص حق استفاده از برند خود را به خص حقیقی و یا حقوقی دیگر انتقال بدهد. این موضوع باید در اداره مالیکت معنوی نیز مشخص و تعیین شود. در این حالت در واقع مالک برند و یا علامت تجاری برند خود را واگذار و یا می فروشد. مطابق با قوانین تجاری انتقال برند هم می تواند قهری باشد و هم اختیاری.

• جلوگیری از استفاده دیگران

حق استفاده از برند و علامت تجاری انحصاری است و تا زمانی که صاحب برند این اجازه را به دیگران ندهد انها نمی توانند از ان بهره برداری نمایند. بنابر این در صورت مشاهده چنین شرایطی مالک برند می تواند از راه قانونی و با مراجعه به مراجع قضایی ادعای طلب کرده و ضمن جلوگیری از استفاده از برند توسط شخص خاطی جریمه و تبعاتی را هم برای او به همراه داشته باشد.

• نداشتن محدودیت مکانی

در این حالت هم مشتریان و مصرف کنندگان کالا و خدمات یک برند این برند را در هر کجا که باشند متعلق به یک فرد و در یک مکان خاص می دانند. در واقع در همه مکان ها شناخته شده برای فرد ثبت کننده است.

برند از زمان ثبت در اداره مالکیت معنوی تمامی حقوق حقه مالک خود را عهده دار می شود و مالک برند منحصرا تا زمانیکه نخواهد میتواند به تنهایی از این برند بهره برداری نماید و در صورت نیاز و تایید خودش مطابق با مقررات قانونی و حقوقی و با موافقتنامه ای اصولی این اجازه را به دیگران خواهد داد.

Call Now Button