مشاوره
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
02632102000
مشاوره رایگان

ثبت موسسه غیر تجاری

موسسه غیر تجاری چیست؟

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصدغیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

تشکیل موسسه از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.

موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.

موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره.

ثبت ملاصدرا در راستای گستردگی خدمات خود همراه با ثبت شرکت در زمینه های مختلف، ثبت موسسات غیرتجاری در عرصه های مختلف را دارد تا پاسخگوی تمام نیاز های شما عزیزان باشد.

* همین حالا از طریق فرم زیر می توانید مشاوره رایگان دریافت کنید

مراحل ثبت موسسه
  • تکمیل مدارک (کپی کارت ملی و کپی شناسنامه اعضاء هیئت مدیره) و امضاء مدارک ارائه شده

  • انتخاب اسامی موسسه

  • (شرایط نام انتخابی: سه سیلابی، کلمات فارسی،کلمه آخر اسم خاص)

  • ارجاع مدارک به اداره ثبت شرکتها توسط ثبت ملاصدرا

  • تایید نهایی نام بعد از حداکثر 5 روز

  • اتمام تاسیس 7 روز بعد از تایید نام

  • دریافت روزنامه رسمی پانزده روز پس از آگهی تاسیس