مشاوره
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
02632102000
مشاوره رایگان

اخذ گواهی ارزش افزوده

طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده و ارزش کالا و خدمات خریداری شده در یک دوره معین ارزش افزوده نام دارد که نوعی مالیات بر مصرف است که هم اکنون در بیش از 140 کشور جهان انجام می شود.

مالیاتی است که غیر از تولید کننده اصلی؛ هر واسطه ای موظف است یک بار آن را پرداخت و در مرحله بعد آن را از مشتری اش دریافت و به حساب دولت واریز نماید. در واقع مالیاتی است که خریدار ( مصرف کننده) در زمان استفاده از خدمات یا همراه با خرید کالا؛ در طول فرآیند تولید و خدمات می پردازد و دریافت کننده مبلغ؛ بایستی مالیات دریافتی را به دولت پرداخت نماید. این مالیات برای تمامی کالاها و خدماتی که در برابر پول انجام میشود؛ تعلق می گیرد.

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
سطوح محاسبه ارزش افزوده

ارزش افزوده در هر یک از سطوح واحد اقتصادی قابل محاسبه است، سطوح شامل: طبقه (متشکل از چند واحد اقتصادی دارای فعالیت مشابه)، گروه (متشکل از چند طبقه) ، بخش (متشکل از چندگروه) ، قسمت (متشکل از چند بخش) و بالاخره کل اقتصاد( شامل کلیه قسمت های اقتصادی)

* همین حالا از طریق فرم زیر می توانید مشاوره رایگان دریافت کنید

مدارک ثبت نام اولیه ارزش افزوده :

کد اقتصادی

کپی مدارک اعضای شرکت اعم از شناسنامه و کارت ملی ( براساس آخرین تغییرات)

آگهی تاسیس شرکت

اخرین تغییرات شرکت

وکالتنامه

آدرس کامل سکونت پیمانکار

تلفن ثابت و همراه پیمانکار و در صورت امکان مدیر عامل

کد پستی پیمانکار

مجوز فعالیت (گواحی صلاحیت یا نام شرکت در سایت رتبه بندی)

کد پستی دفتر و یا در صورت نبود کد پستی محل فعالیت یا منزل

مدارک لازم برای مرحله آخر ارزش افزوده :

نام بانک شرکت

نام شعبه بانک

شماره حساب

کد پستی و آدر رئیس هیات مدیره

آخرین تغییرات

مدارک آخرین اعضا